Genom att anmäla dig eller någon annan till något av våra evenemang så godkänner du våra allmänna villkor nedan.

Din anmälan är bindande och innebär efter betalning erlagt att du ingår i ett avtal med oss. Vid fakturabetalning ska anmälningsavgiften betalas inom angiven tid på fakturan (vid fakturabetalning) för att din plats ska vara garanterad. Din startplats är personlig och du får inte låta någon annan springa loppet i ditt namn/ i ditt ställe. Eventuellt återbud till loppet kan lämnas senast 2 månader innan loppet går och erlagd avgift återbetalas då endast mot insändelse av läkarintyg före detta datum. Startplatsen kan heller inte skjutas upp till kommande år.

Det finns en maxtid för samtliga av våra lopp, vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt lopp innan du sprungit in i mål om du inte är inom ramen för den angivna maxtiden.

Efter erlagd betalning så får du en bekräftelse på din anmälan/beställning till den mail du har angivit. Skulle något vara fel i den bekräftelse du fått så kontakta oss på marathon@hbgm.se.

Du deltar på våra evenemang under eget ansvar, som du godkänner i och med att du accepterar de allmänna villkoren. Du deltar på egen risk och vi ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå när du deltar i loppet (inkluderar även teknisk utrustning eller kläder).

Startavgift återbetalas ej i de fall att loppet ställs in på grund av skäl utanför vår kontroll såsom att en myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, brand, översvämning, strejk eller andra liknande omständigheter. Vi är i detta fall inte skyldig att betala skadestånd eller annan kompensation till dig.

Genom din anmälan lämnar du ditt samtyckte till att dina tider, ditt namn och din klubb/företag publiceras på webb och sociala medier. Detta innefattar även eventuella bilder och filmer från evenemanget som innefattar dig. Du lämnar även ditt samtycke till att Helsingborg Marathon har rätt att använda dessa bilder i sin marknadsföring, på internet och ev. i dagstidningar utan att du har rätt till ersättning.

Du godkänner även att vi lagrar dina personuppgifter enligt riktlinjerna och informationen som finns att läsa i vår integritetspolicy som finns att läsa här.

Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel samt för slutförsäljning.

 

Vid köp av produkter i vår shop:

Köpvillkor

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Betalningssättet är kortbetalning.

Leveransvillkor

Beställda produkter skickas inom 5 arbetsdagar med posten till angiven adress. Frakten betalas av köparen när produkten beställs.

Avbokningsvillkor

Köparen har alltid rätt att avbeställa en vara innan den har levererats men säljaren har rätt till ersättning för kostnader som säljaren har haft innan varan avbeställdes.

Reklamationsvillkor

I det fall att du köpt fel storlek byter vi denna i den mån det går (och att ny önskad storlek finns i lager). Köparen står då för frakt. Är en vara felaktig eller trasig ersätter vi köparen med en ny produkt. Köparen ska meddela säljaren att det är fel på varan och vad som är fel. Reklamationen ska göras inom skälig tid från det att köparen upptäckt felet. Inom två månader är alltid skälig
tid.

Vi följer konsumentköplagen som finna att läsa här.